Kerngegevens

Adres Freddy van Riemsdijkweg 20
Postcode 5657 EE
Plaats Eindhoven
Telefoon 0402557272
E-mail info@xenter.nl
Website www.xenter.nl
Soorten producten Hypotheek, verzekeringen, kredieten, vermogensopbouw, inkomen
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Directie R van den Broek
Aantal aangesloten kantoren 25
Verzekeringsvolmachten van Nationale Nederlanden, Rhion, Achmea, ASR, Allianz, Anker, ARAG, Das, Midglas, Unigarant
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van Conneqt en Tulp
Aantal provinciale agentschappen > 20
Polisadministratiepakket Elements & Anva
Binding met aanbieders geen
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Ja
Gebruik provinciale agentschappen Ja, TP behoudt eigen aanstellingen

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen (opbouw) Ja
Levensverzekeringen (risico) Ja
Uitvaartkostenverzekering Ja
Inkomensverzekeringen individueel Ja
Inkomensverzekeringen collectief Nee
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Nee
Coassurantie (beurs) Nee

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten 40+
Consumptieve kredieten 5+
(Bank-)spaarproducten 5+

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
Ja
Vergelijken van netto
rentetarieven
Ja
Online sluiten van
financiële producten
Ja, verzekeringen
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Ja

Overig

Functionaliteiten
extranet
Ja
Digitale polismap
eindklant
Ja
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice dienstenJa Ja
Backoffice dienstenJa Ja
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Ja, in de vorm van hypotheekafspraken.

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Ja
Vakgerichte opleidingen Ja
Wft-PE Ja
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Ja
Vergelijkingssoftware Ja
CRM software Ja
Office softwareJa
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Ja
Faciliteiten
Wft-compliance
Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Ja
Telefoonopvang Ja
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Ja
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Ja
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Ja
Overname financiële
administratie
Ja
Websitebouw en –beheer Ja

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Gericht op middelgroot intermediair
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
AFM vergunning
Inspraak aangesloten
kantoren
Modulaire zelf te bepalen

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Ja
Kosten per losse dienst Ja

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
ISO 9002 (per april 2022)

Waardering

 

 

Jaarlijks voert Bureau DFO onderzoek uit naar serviceproviders binnen de financiële dienstverlening. Het onderzoek van 2023 bestaat uit twee onderdelen. Een deel betreft de waardering van het intermediair met betrekking tot de dienstverlening van 16 serviceproviders waarvan men gebruik maakt. Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op 2.045 waarnemingen. De resultaten geven helder aan welke elementen in de dienstverlening van serviceproviders door de doelgroep belangrijk worden gevonden. Maar ook welke serviceproviders op welke gebieden sterk en minder sterk zijn.

Meer informatie over dit onderzoek van 2023 vindt u hier

 

Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.

X