Logo

Kerngegevens

Adres Postbus 2217
Postcode 5500 BE
Plaats VELDHOVEN
Telefoon 040-255 72 72
E-mail info@xenter.nl
Website www.xenter.nl
Soorten producten Hypotheken, verzekeringen en kredieten
Rechtsvorm B.V.
Directie W. Docters
Aantal aangesloten kantoren 24
Verzekeringsvolmachten van n.v.t.
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van n.v.t.
Aantal
provinciale
agentschappen
57
Polisadministratiepakket Elements (Faster Forward)
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Ja
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Ja
Levensverzekeringen
(risico)
Ja
Uitvaartkostenverzekeringen Ja
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Nee
Coassurantie (beurs) Nee

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Ja
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Ja

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Nee

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
Nee
Vergelijken van netto
rentetarieven
Ja
Online sluiten van
financiële producten
Nee
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Nee

Overig

Functionaliteiten
extranet
Informatie
Digitale polismap
eindklant
Ja
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten Verzekeringen en Hypotheken, nieuwsbrieven en marketingacties
Backoffice diensten Volledige administratie inclusief telefoonservice en prolongaties
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Mailing, sms, rapportages, Hypotheekbond

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Nee
Vakgerichte opleidingen Nee
Wft-PE Ja
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Adviesbox. Koppelingen met andere software mogelijk.
Vergelijkingssoftware Nee
CRM software Ja
Office software Ja
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Ja
Faciliteiten
Wft-compliance
Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Ja
Telefoonopvang Ja
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Ja
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Ja
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Ja
Overname financiële
administratie
100% maar wel als aanvullende dienst.
Websitebouw en –beheer Ja

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Kantoren tot 4 persoonlijke adviseurs.
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Relevante vakdiploma’s
Inspraak aangesloten
kantoren
Deelnemersoverleg
Vormgeving dienstenpakket Een modulair opgebouwd dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Ja
Kosten per losse dienst Ja

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’.
Meer informatie over dit onderzoek van 2019 vindt u hier.

Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
X