Kerngegevens

Adres Nijverheidsweg 24
Postcode 1271 EA
Plaats Huizen
Telefoon 035 – 528 00 82
E-mail info@vdrd.nl
Website www.vdrd.nl
Soorten producten Zowel verzekeringen, hypotheken als kredieten
Rechtsvorm B.V., onderdeel van Heinenoord Holding
Directie P. van der Roest
Aantal aangesloten kantoren 80
Verzekeringsvolmachten van Achmea Schadeverzekeringen N.V. | Allianz Benelux N.V. | ARAG SE | ASR Schadeverzekering N.V. | AWP P&C S.A. AGA International | Allianz Global Assistance | DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. | Fatum General Insurance N.V. | Ms Amline Insurance SE | N.V. Schadeverzekeringsmaatschappij Maas Lloyd | Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van n.v.t.
Aantal
provinciale
agentschappen
44
Polisadministratiepakket ANVA en/of AWI
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Ja
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Ja
Levensverzekeringen
(risico)
Ja
Uitvaartkostenverzekeringen Ja
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Nee
Coassurantie (beurs) Ja

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Ja
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Ja

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
Nee
Vergelijken van netto
rentetarieven
Nee
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Nee

Overig

Functionaliteiten
extranet
De groothandelsfunctie. Tussenpersoon kiest de best passende producten voor haar klant en VDRD modelleert hier een pakket van. Dit door alle branches en volmachten heen.
Digitale polismap
eindklant
Ja
Specialistische
adviesondersteuning
Nee
Midoffice diensten Inbound telefoon, e-mailservice
Backoffice diensten Volledige administratieve ontzorging. De tussenpersoon bepaalt wat er uitbesteed wordt.
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Via derden tailor made ondersteuning

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen N.v.t.
Vakgerichte opleidingen N.v.t.
Wft-PE N.v.t.
Bijeenkomsten en seminars Nee

Gebruik maken van software

Offertesoftware Extranet voor alle schadeproducten
Vergelijkingssoftware Extranet voor alle schadeproducten
CRM software Ja
Office software Nee
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Ja
Faciliteiten
Wft-compliance
Nee

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Ja
Telefoonopvang Ja
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Ja
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Ja
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Ja
Overname financiële
administratie
Van niets tot alles. De tussenpersoon bepaalt.
Websitebouw en –beheer Ja

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
n.v.t.
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Ze moeten het vak leuk vinden!
Inspraak aangesloten
kantoren
Nee
Vormgeving dienstenpakket Een modulair opgebouwd dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Nee
Kosten per losse dienst Nee

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

 

Jaarlijks voert Bureau DFO onderzoek uit naar serviceproviders binnen de financiële dienstverlening. Het onderzoek van 2023 bestaat uit twee onderdelen. Een deel betreft de waardering van het intermediair met betrekking tot de dienstverlening van 16 serviceproviders waarvan men gebruik maakt. Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op 2.045 waarnemingen. De resultaten geven helder aan welke elementen in de dienstverlening van serviceproviders door de doelgroep belangrijk worden gevonden. Maar ook welke serviceproviders op welke gebieden sterk en minder sterk zijn.

Meer informatie over dit onderzoek van 2023 vindt u hier

 

Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.
X