Logo

Kerngegevens

Adres Postbus 4
Postcode 3830 AA
Plaats LEUSDEN
Telefoon 088 – 000 8330
E-mail info@upiva.nl
Website www.upiva.nl
Soorten producten verzekeringen, diensten, mid- en backoffice
Rechtsvorm B.V.
Directie M.Massaar, JP Cnossen, R.Scholten
Aantal aangesloten kantoren 1469
Verzekeringsvolmachten van Allianz, Allianz Partners, De Amersfoortse, Anker, Arag, ASR, Avéro Achmea, Chubb, DAS, ElipsLife, De Goudse,  Lloyds, Markel,  Monuta, Nationale-Nederlanden, Reaal, Unigarant
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van n.v.t.
Aantal
provinciale
agentschappen
51
Polisadministratiepakket ANVA
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit via Mandaat Assuradeuren
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Ja
Levensverzekeringen
(risico)
Ja
Uitvaartkostenverzekeringen Ja
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Ja
Coassurantie (beurs) Ja

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Ja
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Ja

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten (Pensioen)

Vergelijken van voorwaarden Ja
Vergelijken van brutopremies Ja
Vergelijken van nettopremies Ja
Vergelijken van bruto rentetarieven Ja
Vergelijken van netto rentetarieven Ja
Online sluiten van financiële producten Ja
Bemiddelen in netto producten Ja
Webmodules voor website intermediair Ja

Overig

Functionaliteiten
extranet
AWI, vergelijken, offreren, sluiten, muteren, schade melden
Digitale polismap
eindklant
Ja
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten Schade opvang, telefoonopvang in- en outbound, pensioen, offerteservice provinciaal, beurs en volmacht.
Backoffice diensten ICT, financieel, poliskluis, 1 rekeningcourant, debiteurenbewaking
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Bijdrage voor nieuwsbrieven van aangesloten kantoren

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Nee
Vakgerichte opleidingen Nee
Wft-PE Ja
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware alle schadeverzekeringen & collectief inkomen
Vergelijkingssoftware Alle particuliere schadeverzekeringen binnen onze volmacht.
CRM software Ja
Office software Ja
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Ja
Faciliteiten
Wft-compliance
Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Ja
Telefoonopvang Ja
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Ja
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Ja
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Ja
Overname financiële
administratie
Incasso via ons hoort tot de opties.
Websitebouw en –beheer Ja

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Intermediairs die op zoek zijn naar een serviceprovider die zich focust op de klant, kennis van de markt heeft en de beste verzekeringsproducten aanbiedt.
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Wij zijn op zoek naar een opbouw van duurzame portefeuilles en partnerships met onze aangesloten kantoren. We zijn geen postenbank.
Inspraak aangesloten
kantoren
Als de partner van het intermediair willen wij hen helpen met ondernemen. Wij geloven in de kracht van samenwerken en in persoonlijk contact met onze relaties. Zo hebben wij geregeld overleg met onze gewaardeerde relaties over hoe zij de samenwerking ervaren en welke verbeterpunten er zijn.
Vormgeving dienstenpakket We kijken naar de wensen van de klant

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten afhankelijk van de dienstverlening
Kosten per losse dienst Ja

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’.
Meer informatie over dit onderzoek van 2019 vindt u hier.

Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.

Voor deze serviceprovider gelden de volgende scores:

Algemene generieke ondersteuning 7,2
Product en prijs 8,1
Procesondersteuning 7,1
Acquisitie van nieuwe klanten 6,0
Behoud van klanten 5,9

 

Extra

Over UPIVA

Zéker Weten, Zéker Ondernemen. UPIVA is een allround serviceprovider. Wij bieden intermediairs diensten en verzekeringsoplossingen aan op het gebied van zorgverzekeringen, schadeverzekeringen, verzuim- inkomensverzekeringen en pensioenverzekeringen. UPIVA biedt verzekeringen aan via provinciale aanstellingen, volmachten en door middel van de verzekeringsbeurs. Naast verzekeringsoplossingen biedt UPIVA diensten aan op het gebied van IT, marketing, strategie, accountmanagement, HR, boekhouding, mid- en backoffice.

Ontzorgen
UPIVA is de partner die het intermediair duurzaam ontzorgt. Met onze focus op de klant, kennis van de markt en verzekeringen bieden wij de allerbeste verzekeringsproducten, diensten en services aan via de bij ons aangesloten intermediairs.

Meerwaarde intermediair
De meerwaarde van het intermediair is persoonlijk advies op maat in een wereld van digitalisering. Wij geloven daar in. Die rol van het intermediair is cruciaal en dus moet er een partner zijn die er voor hen is en zorgt dat een adviseur zich voornamelijk bezig hoeft te houden met de kerntaak: adviseren. Het is voor een intermediair belangrijk om een partner te hebben die de allerbeste verzekeringsproducten heeft, maar het is minimaal net zo essentieel dat er iemand naast hen staat om te helpen met ondernemen. Wij zijn die partner.

Persoonlijk
Wij geloven in persoonlijk: niet alleen voor het intermediair naar hun relaties, maar juist van ons naar het intermediair. Wij werken dagelijks hard voor het intermediair en willen dan ook dat ze weten wie wij zijn en andersom.

Sparringpartner
Veranderende regelgeving is aan de orde van de dag. Intermediairs moeten het er maar mee doen. Wij vinden van niet en denken graag met hen mee over eventuele oplossingen en/of andere verdienmodellen. Wij zijn echt een sparringpartner die met de adviseur om tafel gaat om te brainstormen en plannen te maken.

X