Kerngegevens

Adres Robonsbosweg 7a
Postcode 1816 MK
Plaats Alkmaar
Telefoon 072 – 30 35 900
E-mail info@surebusiness.nl
Website www.surebusiness.nl
Soorten producten Zakelijke schade verzekeringen
Rechtsvorm B.V.
Directie Levent Türkmen en Bart Böing
Aantal aangesloten kantoren 550
Verzekeringsvolmachten van AIG, Anker Insurance Company, ARAG, ASR, Averό Achmea, CHUBB, DAS, Fatum, HDI, Hiscox, Liberty, MaasLIoyd, Markel, Midglas, MS Amlin, Nationale Nederlanden, Samenwerking Glasverzekering N.V., Zurich
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van N.v.t.
Aantal
provinciale
agentschappen
0
Polisadministratiepakket Aplaza Surenet/ CCS
Binding met aanbieders Geen
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Nee
Gebruik provinciale agentschappen Nee

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Nee
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
N.v.t.
Levensverzekeringen
(risico)
N.v.t.
Uitvaartkostenverzekeringen N.v.t.
Inkomensverzekeringen
individueel
N.v.t.
Inkomensverzekeringen
collectief
N.v.t.
Zorgverzekeringen N.v.t.
Pensioenverzekeringen N.v.t.
Coassurantie (beurs) Ja

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten N.v.t.
Consumptieve kredieten N.v.t.
(Bank-)spaarproducten N.v.t.

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van voorwaarden Ja
Vergelijken van brutopremies Ja
Vergelijken van nettopremies Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
N.v.t.
Vergelijken van netto
rentetarieven
N.v.t.
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Ja

Overig

Functionaliteiten
extranet
Uitmuntend 9,1
Digitale polismap
eindklant
Nee
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten Nee
Backoffice diensten Nee
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Nee

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Nee
Vakgerichte opleidingen Ja
Wft-PE Nee
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Ja
Vergelijkingssoftware Ja
CRM software Nee
Office software Nee
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Nee
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Nee
Faciliteiten
Wft-compliance
Nee

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Nee
Telefoonopvang Nee
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Nee
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Nee
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Nee
Overname financiële
administratie
Nee
Websitebouw en –beheer Nee

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Zakelijk adviseurs
Regionaal / landelijk
werkend
Regionaal en landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Zakelijke expertise aanwezig
Inspraak aangesloten
kantoren
Graag
Vormgeving dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Ja
Kosten per losse dienst Nee

Diversen

Calamiteitenplan
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’. Meer informatie over dit onderzoek van 2020 vindt u hier. Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.

Voor deze serviceprovider gelden de volgende scores:

Algemene generieke ondersteuning 8,0
Product en prijs 8,0
Procesondersteuning 8,2
Acquisitie van nieuwe klanten 6,3
Behoud van klanten 5,5
X