Kerngegevens

Adres Displayweg 4
Postcode 3821 BT
Plaats Amersfoort
Telefoon 033 – 46 70 800
E-mail info@nedasco.nl
Website www.nedasco.nl
Soorten producten Verzekeringen (schade particulier, schade zakelijk, inkomen, zorg, provinciaal en beurs)
Rechtsvorm B.V.
Directie Tim Schoonbergen, Tijs Benerink, Aris Ruitenbeek
Aantal aangesloten kantoren Ruim 1400
Verzekeringsvolmachten van a.s.r., Avéro Achmea, Allianz, Allianz Global Assistance, ARAG, Bovemij, DAS, HDI, Markel, MS Amlin, Midglas, elipsLife, de Goudse, Nationale-Nederlanden, Quantum Leben, rhion, Unigarant, Zevenwouden
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van n.v.t.
Aantal
provinciale
agentschappen
44
Polisadministratiepakket ANVA & NSN (Nedasco ServiceNet)
Binding met aanbieders Onafhankelijk opererend en 100% dochter van a.s.r.
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Ja
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Nee
Levensverzekeringen
(risico)
Nee
Uitvaartkostenverzekeringen Nee
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Nee
Coassurantie (beurs) Ja

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten N.v.t.
Consumptieve kredieten N.v.t.
(Bank-)spaarproducten N.v.t.

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
N.v.t.
Vergelijken van netto
rentetarieven
N.v.t.
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Ja, (zorgmodule)

Overig

Functionaliteiten
extranet
24/7 toegang NSN, mogelijkheid tot inzage polisgegevens relaties en het muteren, vergelijken en aanvragen van verzekeringsproducten (inkomen, schade zakelijk en particulier). Inzicht in compleet productassortiment.
Digitale polismap
eindklant
In ontwikkeling
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten Offertesoftware, consultants schade zakelijk en inkomen, seminars, webinars, verkoopondersteuning, e-mailnieuwsbrieven
Backoffice diensten Premie-incasso
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Voorbeeldbrieven, webinars

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Nee
Vakgerichte opleidingen Nee
Wft-PE Nee
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Op ons extranet bieden wij deze mogelijkheid voor alle particuliere en zakelijke (inkomen- en schade)verzekeringen
Vergelijkingssoftware Nee
CRM software Nee
Office software Nee
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Ja
Faciliteiten
Wft-compliance
Nee

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
N.v.t.
Telefoonopvang Ja via dochter Ensupport
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Ja via dochter Ensupport
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Ja
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Nee
Overname financiële
administratie
N.v.t.
Websitebouw en –beheer N.v.t.

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Financieel adviseurs die actief zijn in de zakelijk markt (schade en inkomen) met daarbij goede ondersteuning particulier.
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Screening en gesprek met accountmanager. Relevante vakdiploma’s en vakbekwaamheid.
Inspraak aangesloten
kantoren
Ja, middels onderzoek en co-creatie samen met adviseurs verbeteren van producten, diensten en het extranet.
Vormgeving dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Ja
Kosten per losse dienst Ja

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

Jaarlijks voert Bureau DFO onderzoek uit naar serviceproviders binnen de financiële dienstverlening. Het onderzoek van 2023 bestaat uit twee onderdelen. Een deel betreft de waardering van het intermediair met betrekking tot de dienstverlening van 16 serviceproviders waarvan men gebruik maakt. Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op 2.045 waarnemingen. De resultaten geven helder aan welke elementen in de dienstverlening van serviceproviders door de doelgroep belangrijk worden gevonden. Maar ook welke serviceproviders op welke gebieden sterk en minder sterk zijn.

Meer informatie over dit onderzoek van 2023 vindt u hier

Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.

Voor deze serviceprovider gelden de volgende scores:

Particuliere schade Zakelijke schade
Ondersteuning bij activiteit 7,7 7,7
Algemene generieke ondersteuning 7,7 7,6
Product en prijs 7,7 7,7
Procesondersteuning 7,4 7,3
Acquisitie van nieuwe klanten 5,8 5,7
Behoud van klanten 6,3 6,3
Diensten 7,3 7,2
ICT 6,9 6,9

 

X