Logo

Introductie

 

Krediet Service Center biedt tussenpersonen en adviseurs direct toegang tot alle kredietverstrekkers in Nederland. Door met name ons grote specialisme in consumptief krediet kunt u uw cliënt het beste kredietvoorstel aanbieden en u ontvangt standaard de beste doorbetalingen op uw portefeuille. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in kredieten in combinatie met hypotheken om zo het onmogelijke toch mogelijk te maken!

Een aanstelling bij Krediet Service Center is kosteloos. Bij ons team Krediet Service Center staat een snelle en accurate service hoog in het vaandel, als tussenpersoon heeft u desgewenst direct en persoonlijk contact met onze adviseurs. Persoonlijk overleg maakt onze relatie uniek en veelzijdig. Kortom door een samenwerking met Krediet Service Center zijn uw adviesmogelijkheden veel breder. Dit resulteert in kwaliteit, een grotere efficiëntie en niet geheel onbelangrijk een beter rendement op uw inspanningen. Als wij het niet kunnen realiseren kan niemand het.

U stelt natuurlijk het klantbelang centraal. De AFM doet dat ook. Er kan aan u worden gevraagd om aan te tonen dat u actief uw lopende kredietportefeuille beheert. Het steeds weer moeten actualiseren van een kredietdossier aan de hand van diverse live-events bij uw klant is inmiddels een gegeven. Het outsourcen van deze werkzaamheden aan KSC is dan een belangrijke optie om over na te denken. Wij benaderen actief namens u uw klant, maken een adviesrapport en verzorgen de offerte. Zo is en blijft uw klantdossier altijd op orde. Compliant. Hoe geruststellend is dat!

 

Adres Ukkelstraat 2B
Postcode 5628 TE
Plaats EINDHOVEN
Telefoon 040-3030320
E-mail info@ksc.nl
Website www.ksc.nl
Soorten producten Consumptieve- en Zakelijke kredieten
Rechtsvorm B.V.
Directie E. van Haaster en L. van Dijk
Aantal aangesloten kantoren 250
Verzekeringsvolmachten van N.v.t.
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van Nee
Aantal
provinciale
agentschappen
13
Polisadministratiepakket N.v.t.
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Nee
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier N.v.t.
Schadeverzekeringen zakelijk N.v.t.
Levensverzekeringen (opbouw) N.v.t.
Levensverzekeringen (risico) N.v.t.
Uitvaartkostenverzekeringen N.v.t.
Inkomensverzekeringen individueel N.v.t.
Inkomensverzekeringen collectief Kredietbeschermingsverzekeringen
Zorgverzekeringen N.v.t.
Pensioenverzekeringen N.v.t.
Coassurantie (beurs) N.v.t.

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Ja
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Nee

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Nee
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Nee

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van voorwaarden Nee
Vergelijken van brutopremies Nee
Vergelijken van nettopremies Nee
Vergelijken van bruto rentetarieven Ja
Vergelijken van netto rentetarieven Ja
Online sluiten van financiële producten Ja
Bemiddelen in netto producten Nee
Webmodules voor website
intermediair
Binnenkort

Overig

Functionaliteiten
extranet
Digitaal indienen kredietaanvragen, acceptatie informatie kredietaanbieders, rentetarieven kredietaanbieders, productaanbod kredietaanbieders
Digitale polismap eindklant Nee
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten Indien gewenst ontzorgen door overname volledig adviestraject tot en met contractafwikkeling. Verzorgen van in-house trainingen en begeleiding bij marketing activiteiten
Backoffice diensten Volledig opvang backoffice traject door middel van contract- en einddossiercontrole. Contacten met maatschappijen inzake afwikkeling van dossiers en verzorgen van de maandelijkse rekening-couranten
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja (d.m.v. provisieborderellen)

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Ja

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Nee
Vakgerichte opleidingen Nee
Wft-PE Nee
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware KSC-portal
Vergelijkingssoftware Nee
CRM software Eigen software
Office software Ja (intern)
Bemiddeling
portefeuille aan- of –verkoop
Ja (offline)
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Ja (offline)
Faciliteiten
Wft-compliance
Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden schadebehandeling Nee
Telefoonopvang Nee
Overname werkzaamheden tijdens vakantie Nee
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Nee
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Nee
Overname financiële administratie Nee
Websitebouw en –beheer Nee

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Assurantie- en hypotheekadvieskantoren en administratiekantoren met een eigen vergunning.
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijke dekking
Eisen aan aangesloten
kantoren
Eigen KvK inschrijving en AFM vergunning CK en daarnaast eigen onderzoek via internet en indien nodig screening via de aanbieders
Inspraak aangesloten
kantoren
Alleen adviserend
Vormgeving dienstenpakket 2 Samenwerkingsmodules afhankelijk van eigen inspanningsbehoefte TP

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Nee
Kosten per losse dienst Nee

Diversen

Calamiteitenplan Intern
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

Jaarlijks voert Bureau DFO onderzoek uit naar serviceproviders binnen de financiële dienstverlening. Het onderzoek van 2021 bestaat uit twee onderdelen. Een deel betreft de waardering van het intermediair met betrekking tot de dienstverlening van 24 serviceproviders waarvan men gebruik maakt. Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op 2.167 waarnemingen. De resultaten geven helder aan welke elementen in de dienstverlening van serviceproviders door de doelgroep belangrijk worden gevonden. Maar ook welke serviceproviders op welke gebieden sterk en minder sterk zijn.

Meer informatie over dit onderzoek van 2021 vindt u hier

Voor deze serviceprovider gelden de volgende scores:

Algemene tevredenheid 8,5
Algemene generieke ondersteuning 8,6
Product en prijs 8,4
Procesondersteuning 8,2
Acquisitie van nieuwe klanten 6,0
Behoud van klanten 7,2
Diensten 7,9

Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.
X