Kerngegevens

Adres La Guardiaweg 84
Postcode 1043 DK
Plaats Amsterdam
Telefoon 020 – 261 61 61
E-mail info@klap.com
Website www.klap.com
Soorten producten Verzekeringen
Rechtsvorm B.V.
Directie J.A.J. Roodbeen, Bram Grundmeijer, Karel Oosterhoff
Aantal aangesloten kantoren 295
Verzekeringsvolmachten van Arag, Avéro Achmea, Axa Assistance, DAS, Elips Life, Hiscox, Nationale-Nederlanden, Neerlandse, Reaal, ASR’Rhion, Anker, Liberty, Amlin.
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van n.v.t.
Aantal
provinciale
agentschappen
82
Polisadministratiepakket ANVA
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Ja
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Nee
Levensverzekeringen
(risico)
Nee
Uitvaartkostenverzekeringen Nee
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Ja
Coassurantie (beurs) Ja

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten N.v.t.
Consumptieve kredieten N.v.t.
(Bank-)spaarproducten N.v.t.

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
N.v.t.
Vergelijken van netto
rentetarieven
N.v.t.
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Ja

Overig

Functionaliteiten
extranet
Kijken, muteren, beheren, documentenbeheer, rekening-courant, borderellen, aanvragen, schade melden.
Digitale polismap
eindklant
Ja
Specialistische
adviesondersteuning
Nee
Midoffice diensten In overleg wordt de wijze van samenwerking en het niveau van dienstverlening afgestemd.
Backoffice diensten Geen specifieke, behoudens online beheer van de portefeuille.
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Nee
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Nee

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Geen

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen N.v.t.
Vakgerichte opleidingen N.v.t.
Wft-PE N.v.t.
Bijeenkomsten en seminars Nee

Gebruik maken van software

Offertesoftware Online modules
Vergelijkingssoftware Ja
CRM software Nee
Office software Nee
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Nee
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Nee
Faciliteiten
Wft-compliance
Nee

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Ja
Telefoonopvang Nee
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Nee
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Nee
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Nee
Overname financiële
administratie
Nee
Websitebouw en –beheer Nee

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Evenementen, Horeca, Recreatie, Sport, Online, Mode, Serviceprovider voor maatwerkoplossingen.
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Per individuele aanstelling bespreken.
Inspraak aangesloten
kantoren
Nee
Vormgeving dienstenpakket n.v.t.

Kosten dienstverlening

Entreefee Maatwerk
Vaste periodieke kosten Maatwerk
Kosten per losse dienst Maatwerk

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’.
Meer informatie over dit onderzoek van 2019 vindt u hier.

Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
X