Kerngegevens

Adres La Guardiaweg 84
Postcode 1043 DK
Plaats Amsterdam
Telefoon 020 – 261 61 61
E-mail info@klap.com
Website www.klap.com
Soorten producten Verzekeringen
Rechtsvorm B.V.
Directie J.A.J. Roodbeen, Sander Geytenbeek, Bram Grundmeijer, Karel Oosterhoff, Robert de Vos
Aantal aangesloten kantoren 295
Verzekeringsvolmachten van Arag, Avéro Achmea, Axa Assistance, DAS, Hiscox, Nationale-Nederlanden, ASR, Rhion, Anker, Liberty, MS Amlin, Midglas, HDI, Allianz Global Assistance, Allianz, Baloise, Maas Lloyd.
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van n.v.t.
Aantal
provinciale
agentschappen
82
Polisadministratiepakket ANVA
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Ja
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen Nee
(opbouw)
Levensverzekeringen Nee
(risico)
Uitvaartkostenverzekeringen Nee
Inkomensverzekeringen Ja
individueel
Inkomensverzekeringen Ja
collectief
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Ja
Coassurantie (beurs) Ja
Specialistische adviesondersteuning Ja

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten N.v.t.
Consumptieve kredieten N.v.t.
(Bank-)spaarproducten N.v.t.

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
N.v.t.
Vergelijken van netto
rentetarieven
N.v.t.
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Ja

Overig

Functionaliteiten
extranet
Kijken, muteren, beheren, documentenbeheer, rekening-courant, borderellen, aanvragen, schade melden.
Digitale polismap
eindklant
Ja
Specialistische
adviesondersteuning
Nee
Midoffice diensten In overleg wordt de wijze van samenwerking en het niveau van dienstverlening afgestemd.
Backoffice diensten Geen specifieke, behoudens online beheer van de portefeuille.
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Nee
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Nee

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Geen

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen N.v.t.
Vakgerichte opleidingen N.v.t.
Wft-PE N.v.t.
Bijeenkomsten en seminars Nee

Gebruik maken van software

Offertesoftware Online modules
Vergelijkingssoftware Ja
CRM software Nee
Office software Nee
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Nee
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Nee
Faciliteiten
Wft-compliance
Nee

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Ja
Telefoonopvang Nee
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Nee
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Nee
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Nee
Overname financiële
administratie
Nee
Websitebouw en –beheer Nee

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Evenementen, Horeca, Recreatie, Sport, Online, Mode, Serviceprovider voor maatwerkoplossingen.
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Per individuele aanstelling bespreken.
Inspraak aangesloten
kantoren
Nee
Vormgeving dienstenpakket n.v.t.

Kosten dienstverlening

Entreefee Maatwerk
Vaste periodieke kosten Maatwerk
Kosten per losse dienst Maatwerk

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

 

Jaarlijks voert Bureau DFO onderzoek uit naar serviceproviders binnen de financiële dienstverlening. Het onderzoek van 2023 bestaat uit twee onderdelen. Een deel betreft de waardering van het intermediair met betrekking tot de dienstverlening van 16 serviceproviders waarvan men gebruik maakt. Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op 2.045 waarnemingen. De resultaten geven helder aan welke elementen in de dienstverlening van serviceproviders door de doelgroep belangrijk worden gevonden. Maar ook welke serviceproviders op welke gebieden sterk en minder sterk zijn.

Meer informatie over dit onderzoek van 2023 vindt u hier

 

Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.
X