Logo

Kerngegevens

Adres Pluto 3
Postcode 8448 CM
Plaats Heerenveen
Telefoon 0513 744 135
E-mail info@hypoplus.nl
Website www.hypoplus.nl
Soorten producten Kredieten (zowel hypothecair als consumptief)
Rechtsvorm B.V.
Directie Eddie Kempers
Aantal aangesloten kantoren 55
Verzekeringsvolmachten van n.v.t.
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van Bank of Scotland
Aantal
provinciale
agentschappen
12
Polisadministratiepakket n.v.t.
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Nee
Gebruik provinciale agentschappen Nee

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Nee
Schadeverzekeringen zakelijk Nee
Levensverzekeringen
(opbouw)
Nee
Levensverzekeringen
(risico)
Nee
Uitvaartkostenverzekeringen Nee
Inkomensverzekeringen
individueel
Nee
Inkomensverzekeringen
collectief
Nee
Zorgverzekeringen Nee
Pensioenverzekeringen Nee
Coassurantie (beurs) Nee

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Ja
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Nee

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Nee
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Nee

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
N.v.t
Vergelijken van
brutopremies
N.v.t
Vergelijken van
nettopremies
N.v.t.
Vergelijken van bruto
rentetarieven
Ja
Vergelijken van netto
rentetarieven
Ja
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Nee

Overig

Functionaliteiten
extranet
Dossier completering
Digitale polismap
eindklant
Nee
Specialistische
adviesondersteuning
Nee
Midoffice diensten OfferteService DossierService
Backoffice diensten Geen
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Nee
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
N.v.t.

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Kennisworkshops

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen N.v.t.
Vakgerichte opleidingen N.v.t.
Wft-PE N.v.t.
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware n.v.t.
Vergelijkingssoftware n.v.t.
CRM software Nee
Office software Nee
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Nee
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Nee
Faciliteiten
Wft-compliance
Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
N.v.t
Telefoonopvang Nee
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Nee
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Nee
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Nee
Overname financiële
administratie
Nee
Websitebouw en –beheer Nee

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
n.v.t.
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Professioneel
Inspraak aangesloten
kantoren
Nee
Vormgeving dienstenpakket Een vast pakket aan diensten

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Nee
Kosten per losse dienst Ja

Diversen

Calamiteitenplan Nee
Certificering (SAS70,
ISO)
Ja

Waardering

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’.
Meer informatie over dit onderzoek van 2019 vindt u hier.

Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
X