Logo

Introductie

Met de Home Invest XL formule en werkwijze bieden wij door samenwerking de Totaaloplossing, waarmee je de klant direct kunt ondersteunen. Keuzevrijheid: Gratis aansluiting, betalen per dossier of per maand.  Het breedste hypotheekaanbod in de markt. 31 aanbieders. 24 uurs service bij onze SLA aanbieders, persoonlijke service met deskundige acceptanten, voorlegdesk. Tools om uw klanten beter te bedienen: Met de Home Invest XL formule: gratis rentetool voor uw website, nazorgcheck.nl (servicechecks voor uw klanten), nieuwsbrieven, website, CRM, en voorwaardenvergellijker. De XL formule is modulair af te nemen en uit te breiden met een online hypotheek-, orv-, en schadeaanvraagtool in uw eigen huisstijl. Kennis van estate planners, echtscheidingsmediators, pensioenadvies en zakelijkvastgoed specialisten in te schakelen via Home Invest XL, De Advieskeuze check zit standaard en gratis in de XL formule. Samen sterker!

Adres Keizersveld 50b
Postcode 5803 AN
Plaats Venray
Telefoon 0478-533977
E-mail info@homeinvest.nl
Website www.homeinvest.nl
Soorten producten Hypotheken, leven en schade
Rechtsvorm B.V.
Directie M. Bax
Aantal aangesloten kantoren 412
Verzekeringsvolmachten van
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van Allianz, Argenta, ASR, Bijbouwe, Centraal Beheer, Dynamic Credit, Lloyds Bank, Holland Woont, Hypotrust, IQ Woon, Merius, Munt, NIBC, Robuust en Venn Hypotheken via NHL en SPN Servicer BV.
Aantal provinciale agentschappen 31
Polisadministratiepakket ANVA hub
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Nee
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen (opbouw) Ja
Levensverzekeringen (risico) Ja
Uitvaartkostenverzekeringen Ja
Inkomensverzekeringen individueel Ja
Inkomensverzekeringen collectief Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Ja
Coassurantie (beurs) Ja

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Ja
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Ja

Labeling mogelijk

Labelproducten service provider Nee
Gelabelde producten aangesloten kantoor Nee

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van voorwaarden Ja
Vergelijken van brutopremies Ja
Vergelijken van nettopremies Ja
Vergelijken van bruto rentetarieven Ja
Vergelijken van netto rentetarieven Ja
Online sluiten van financiële producten Ja
Bemiddelen in netto producten Ja
Webmodules voor website intermediair Ja

Overig

Functionaliteiten extranet Productvoorwaarden, rentetarieven, Track & Trace, portefeuilleoverzicht, downloads, nieuws en renteberichten
Digitale polismap eindklant Ja
Specialistische adviesondersteuning Ja
Midoffice diensten Offerteservice, dossier compleet
Backoffice diensten Voorlegloket, productvergelijk
Ondersteuning bij overvoeren van portefeuilles Ja
Aanbieden prolongatiegegevens voor polisadministratie kantoren Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Ja

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Ja
Vakgerichte opleidingen Ja
Wft-PE Ja
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Adviesbox, Figlo, Findesk, Finrust, ADPI
Vergelijkingssoftware Moneyview, Rolls
CRM software Ja
Office software Ja
Bemiddeling portefeuilleaan- of –verkoop Ja
Faciliteiten portefeuilleanalyse Ja
Faciliteiten Wft-compliance Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden schadebehandeling Ja
Telefoonopvang Ja
Overname werkzaamheden tijdens vakantie Ja
Administreren serviceabonnementen van aangesloten kantoren Ja
Incasseren van directe beloning / abonnementsbijdragen t.b.v. kantoren Ja
Overname financiële administratie Ja in samenwerking
Websitebouw en –beheer Ja

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale markt Onafhankelijk WFT adviseurs
Regionaal / landelijk werkend Landelijk en Regionaal
Eisen aan aangesloten kantoren Onafhankelijk WFT adviseurs
Inspraak aangesloten kantoren Ja via Home Invest XL
Vormgeving dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee
Vaste periodieke kosten Ja
Kosten per losse dienst Per pakket verschillend

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70, ISO)

Waardering

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’. Meer informatie over dit onderzoek van 2020 vindt u hier. Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

 • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
 • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.

Voor deze serviceprovider gelden de volgende scores:

Algemene generieke ondersteuning 7,1
Product en prijs 7,2
Procesondersteuning 7,0
Acquisitie van nieuwe klanten 5,7
Behoud van klanten 6,0

Extra

Home Invest XL formule

 • Voorlegdesk met veel kennis van acceptatienormen bij de aanbieders
 • SLA aanbieders 24/48 uur service (Aegon, Allianz, Attens, Bijbouwe, Centraal Beheer, Hypotrust, IQwoon, Holland Woont, Lloyds, Merius, NIBC, Obvion, Rabobank, Syntrus, Robuust, Venn Hypotheken & Woonnu)
 • Uitgebreid extranet met vergelijkingstool, online overleg, FAST met voortgangsoverzicht en uploaden van HDN stukken
 • Eigen contactpersoon bij Home Invest
 • Dossierservice (ook mogelijk bij ziekte of vakantie)
 • Samenwerking kennisbank Erfrechtplanners, Financial Planners, Pensioenadviseurs en Echtscheidingsmediators
 • Complianceprogramma met Advieskeuze check (twv € 100 per jaar)
 • Adviesraad van aangesloten topkantoren 1 x per 3 maanden
 • 15% korting op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • 10% korting per maand op de Nazorgcheck.nl
 • Servicechecks klanten in samenwerking met Nazorgcheck.nl (jaarlijkse APK, aflossingsvrije hypotheek, ORV, pensioen, etc.)
 • Inrichting van Office 365 met Teams en webtools door Treso.nl
X