Logo

Kerngegevens

Adres Keizersveld 50b
Postcode 5803 AN
Plaats Venray
Telefoon 0478-533977
E-mail info@homeinvest.nl
Website www.homeinvest.nl
Soorten producten Hypotheken, leven en schade
Rechtsvorm B.V.
Directie M. Bax
Aantal aangesloten kantoren 276
Verzekeringsvolmachten van
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van Mag niet bij een service provider. Is alleen mogelijk bij een service zoals bijvoorbeeld Stater, Quion, SPN BV
Aantal
provinciale
agentschappen
31
Polisadministratiepakket ANVA crm
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Nee
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Ja
Levensverzekeringen
(risico)
Ja
Uitvaartkostenverzekeringen Ja
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Ja
Coassurantie (beurs) Ja

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Ja
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Ja

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Nee
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Nee

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
Ja
Vergelijken van netto
rentetarieven
Ja
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Ja

Overig

Functionaliteiten
extranet
Productvoorwaarden, rentetarieven, Track & Trace, portefeuilleoverzicht, downloads, nieuws en renteberichten
Digitale polismap
eindklant
Ja
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten Offerteservice, dossier compleet
Backoffice diensten Voorlegloket, productvergelijk
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Ja

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Ja
Vakgerichte opleidingen Ja
Wft-PE Ja
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Adviesbox, Figlo, etc. Pensioenrust etc.
Vergelijkingssoftware Moneyview, Rolls
CRM software Ja
Office software Ja
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Ja
Faciliteiten
Wft-compliance
Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Ja
Telefoonopvang Ja
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Ja
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Ja
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Ja
Overname financiële
administratie
Ja in samenwerking
Websitebouw en –beheer Ja

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Onafhankelijk WFT adviseurs
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk en Regionaal
Eisen aan aangesloten
kantoren
Onafhankelijk WFT adviseurs
Inspraak aangesloten
kantoren
Ja via Home Invest XL
Vormgeving dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee
Vaste periodieke kosten Ja
Kosten per losse dienst Per pakket verschillend

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)

Waardering

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’.
Meer informatie over dit onderzoek van 2019 vindt u hier.

Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.

Voor deze serviceprovider gelden de volgende scores:

Algemene generieke ondersteuning 7,9
Product en prijs 8,4
Procesondersteuning 7,9
Acquisitie van nieuwe klanten 5,6
Behoud van klanten 6,6
X