Kerngegevens

Adres Postbus 40
Postcode 5580 AA
Plaats Eindhoven
Telefoon 040-3041767
E-mail Welkom@financieel-zeker.nl
Website www.financieel-zeker.nl
Soorten producten Hypotheken en verzekeringen
Rechtsvorm B.V.
Directie 2 personen
Aantal aangesloten kantoren 49
Verzekeringsvolmachten van n.v.t.
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van n.v.t.
Aantal
provinciale
agentschappen
50
Polisadministratiepakket Elements (Faster Forward)
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Ja
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Ja
Levensverzekeringen
(risico)
Ja
Uitvaartkostenverzekeringen Ja
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Nee
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Nee
Coassurantie (beurs) Nee

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Ja
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Ja

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
Ja
Vergelijken van netto
rentetarieven
Ja
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Ja

Overig

Functionaliteiten
extranet
Productinformatie. Informatie over wet- en regeling. Procedures en proces omschrijvingen interne routing
Digitale polismap
eindklant
Ja
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten Hoofdactiviteit: (1) sparren / overleg (2) advies-match= samenstellen van inhoud advies en controle op inhoud (3) aanvraag offerte, Nevenactiviteit (1) inbound, ict, incasso facturatie
Backoffice diensten (4) afwikkeling administratieve aanvraag incl controle dossier op inhoud (5) toezicht op invulling nazorg
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Label als waarborg van kwaliteit inhoud advies

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Ja
Vakgerichte opleidingen Ja
Wft-PE Ja
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Alle complexe producten
Vergelijkingssoftware complexe producten, niet complexe producten en impactvolle producten
CRM software Ja
Office software Ja
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Ja
Faciliteiten
Wft-compliance
Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Ja
Telefoonopvang Ja
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Ja
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Ja
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Ja
Overname financiële
administratie
Enkel financiële administratie van incassogelden en verwerking in rekening courant.
Websitebouw en –beheer Ja

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Ondernemer/adviseur
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Geen specifieke vereisten
Inspraak aangesloten
kantoren
Ja
Vormgeving dienstenpakket Een modulair opgebouwd dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Ja
Kosten per losse dienst Ja

Diversen

Calamiteitenplan Nee
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

 

Jaarlijks voert Bureau DFO onderzoek uit naar serviceproviders binnen de financiële dienstverlening. Het onderzoek van 2023 bestaat uit twee onderdelen. Een deel betreft de waardering van het intermediair met betrekking tot de dienstverlening van 16 serviceproviders waarvan men gebruik maakt. Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op 2.045 waarnemingen. De resultaten geven helder aan welke elementen in de dienstverlening van serviceproviders door de doelgroep belangrijk worden gevonden. Maar ook welke serviceproviders op welke gebieden sterk en minder sterk zijn.

Meer informatie over dit onderzoek van 2023 vindt u hier

 

Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.
X