Logo

Kerngegevens

Adres Julianastraat 2
Postcode 4645 HC
Plaats Putte
Telefoon 0164-607211
E-mail info@hypotheekadviseur.nl
Website www.hypotheekadviseur.nl | www.kredietadviseur.nl | www.verzekeringsadviseur.nl | www.scheidingsadviseur.nl
Soorten producten Hypotheken, verzekeringen, kredieten, scheidingen
Rechtsvorm B.V.
Directie Jasper Maes
Aantal aangesloten kantoren 33
Verzekeringsvolmachten van Nationale Nederlanden, Reaal, China Taiping en Arag
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van Geen
Aantal
provinciale
agentschappen
40
Polisadministratiepakket Anva 5, Elements, Maex
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Ja
Levensverzekeringen
(risico)
Ja
Uitvaartkostenverzekeringen Ja
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Nee
Coassurantie (beurs) Nee

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Ja
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Ja

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Gelabelde producten
aangesloten kantoor

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Vergelijken van
brutopremies
Vergelijken van
nettopremies
Vergelijken van bruto
rentetarieven
Vergelijken van netto
rentetarieven
Online sluiten van
financiële producten
Bemiddelen in netto
producten
Webmodules voor website
intermediair

Overig

Functionaliteiten
extranet
Digitale polismap
eindklant
Specialistische
adviesondersteuning
Midoffice diensten
Backoffice diensten
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen
Vakgerichte opleidingen
Wft-PE
Bijeenkomsten en seminars

Gebruik maken van software

Offertesoftware Adviesbox
Vergelijkingssoftware
CRM software Ja
Office software
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Faciliteiten
Wft-compliance

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Telefoonopvang
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Overname financiële
administratie
Websitebouw en –beheer

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Regionaal / landelijk
werkend
Eisen aan aangesloten
kantoren
Inspraak aangesloten
kantoren
Vormgeving dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee
Vaste periodieke kosten
Kosten per losse dienst

Diversen

Calamiteitenplan
Certificering (SAS70,
ISO)

Waardering

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’. Op het gebied van hypotheken klein werd voor de derde maal op rij De Hypotheekadviseur door de respondenten het hoogst gewaardeerd.
Meer informatie over dit onderzoek van 2018 vindt u hier.

Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.

Voor deze serviceprovider gelden de volgende scores:

Algemene waardering 8,9
Kennis van zaken 9,1
Administratieve verwerking 8,5
Reageert correct op vragen 9,0
X