Logo

Kerngegevens

Adres Postbus 645
Postcode 3430 AP
Plaats Nieuwegein
Telefoon 030-6660000
E-mail info@dak.nl
Website www.dak.nl
Soorten producten Verzekeringen (zowel volmacht als provinciaal), hypotheken, kredieten, autolease en andere mobiliteitsoplossingen
Rechtsvorm Coöperatie
Directie Wim Koot, Tim Smit, Paul Boon, Jorg Roodbeen, Tim Rijvers, Ron Smit, Ceres van Hoorn
Aantal aangesloten kantoren 1500
Verzekeringsvolmachten van Avero Achmea, AIG, ARAG, DAS, Nationale Nederlanden, Anker Insurance, A.s.r, Monuta, UVM, Vivat Chubb, Rhion
Hypotheekvolmachten Allianz, Argenta, a.s.r., BijBouwe, Centraal Beheer, Clarian Wonen, Groene Hart Hypotheken, HollandWoont, Hypotrust, VENN Hypotheken, IQ Woon, Lot Hypotheken, Lloyds bank, Merius Hypotheken, Munt Hypotheken, NIBC Direct, Robuust, Tulp Hypotheken, Venn Hypotheken, Vista Hypotheken
Aantal
provinciale
agentschappen
140
Polisadministratiepakket Level7 (CCS)
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Nee
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Ja
Levensverzekeringen
(risico)
Ja
Uitvaartkostenverzekeringen Ja
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Ja
Coassurantie (beurs) Nee

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Ja
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Ja
Autolease Ja

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
Ja
Vergelijken van netto
rentetarieven
Ja
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Ja

Overig

Functionaliteiten
extranet
Vergelijk- en offerte tools voor AOV, ORV, lijfrente, uitvaart en zorg. Offerte engines DAK volmacht verzekeringen, hypotheken en kredieten. Aanvragen hypotheken indienen, rente informatie, nieuws van maatschappijen, ontsluiting extranetten maatschappijen. Dashboard productie informatie.
Digitale polismap
eindklant
Ja
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten Offerte service
Backoffice diensten DAK voert de polisadministratie uit in opdracht van haar leden. Daarnaast kunnen leden gebruik maken van de gratis aan- en afvoerservice van en naar maatschappijen, andere service providers etc.
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning DAK ondersteunt leden met voorbeeldbrieven voor de klanten van het intermediair. We stellen foldermateriaal beschikbaar van DAK Volmacht. Desgewenst ondersteunen wij met acties van aangesloten leden.

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Nee
Vakgerichte opleidingen Nee
Wft-PE Ja
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Vele uiteenlopende applicaties beschikbaar via de extranetten van aangesloten maatschappijen.
Vergelijkingssoftware myView Adviessoftware, Unit4, TAF offertesoftware ORV , Moneyview en applicaties op het gebied van zorg, lijfrente, uitvaart. AOV en ORV.
CRM software Ja (Binco CRM)
Office software Ja
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Nee
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Nee
Faciliteiten
Wft-compliance
Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Ja
Telefoonopvang Ja (via Binco)
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Ja (via Binco)
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Ja
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Ja
Overname financiële
administratie
DAK kan de verzekeringsadministratie overnemen. Incasso`s van volmacht premies kunnen door DAK worden geïncasseerd.
Websitebouw en –beheer Ja

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
DAK is van en voor de onafhankelijk financieel adviseur.
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Relevante vakdiploma’s en vakbekwaamheid// – Voor de bedrijfsuitvoering vereiste vergunningen// – Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een minimumdekking van € 1.000.000 per gebeurtenis// – Juridisch en feitelijk onafhankelijk. De eigenaar is een natuurlijk persoon// – Geen binding met maatschappijen// – Voldoende solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit aangetoond via recente jaarstukken.
Inspraak aangesloten
kantoren
RvB en jaarvergadering voor alle leden.
Vormgeving dienstenpakket Een modulair opgebouwd dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee Ja
Vaste periodieke kosten Ja
Kosten per losse dienst Ja

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
DAK is ISEA 3402 Type II gecertificeerd

Waardering

Jaarlijks voert Bureau DFO onderzoek uit naar serviceproviders binnen de financiële dienstverlening. Het onderzoek van 2023 bestaat uit twee onderdelen. Een deel betreft de waardering van het intermediair met betrekking tot de dienstverlening van 16 serviceproviders waarvan men gebruik maakt. Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op 2.045 waarnemingen. De resultaten geven helder aan welke elementen in de dienstverlening van serviceproviders door de doelgroep belangrijk worden gevonden. Maar ook welke serviceproviders op welke gebieden sterk en minder sterk zijn.

Meer informatie over dit onderzoek van 2023 vindt u hier

Waardering Serviceproviders 2023 geeft de volgende scores weer:

Hypotheken Particuliere schade Zakelijke schade
Ondersteuning bij activiteit 7,1 6,7 6,7
Algemene generieke ondersteuning 6,9 6,7 6,9
Product en prijs 6,9 6,8 6,7
Procesondersteuning 6,7 6,6 6,8
Acquisitie van nieuwe klanten 5,4 5,4 5,6
Behoud van klanten 6,0 5,9 6,1
Diensten 6,8 6,7 6,9
ICT 6,3 6,3 6,6

Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.
X