Logo

Kerngegevens

Adres Raadhuisplein 3
Postcode 1687 NG
Plaats WOGNUM
Telefoon 0229-547590
E-mail info@connect-assuradeuren.nl
Website www.connect-assuradeuren.nl
Soorten producten Verzekeringen
Rechtsvorm B.V.
Directie P.H. van Kan
Aantal aangesloten kantoren 26
Verzekeringsvolmachten van Avero/Achmea, Allianz, Allianz Global Assistance, Asr, Das, Arag, De Goudse, Rhion, Nationale Nederlanden, Guardian Group Nederland, Midglas en Anker, Unigarant
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van n.v.t.
Aantal provinciale agentschappen 20
Polisadministratiepakket Anva
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Nee
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Ja
Levensverzekeringen
(risico)
Ja
Uitvaartkostenverzekeringen Ja
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Nee
Coassurantie (beurs) Ja

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten N.v.t.
Consumptieve kredieten N.v.t.
(Bank-)spaarproducten Ja

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Nee
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
N.v.t.
Vergelijken van netto
rentetarieven
N.v.t.
Online sluiten van
financiële producten
Nee
Bemiddelen in netto
producten
Nee
Webmodules voor website
intermediair
Nee

Overig

Functionaliteiten
extranet
Informatieverstrekking over producten en diensten Connect Assuradeuren en formulieren
Digitale polismap
eindklant
ja, Appviseurs app
Specialistische
adviesondersteuning
Nee
Midoffice diensten Marketingdiensten zoals nieuwsbrieven, marktbewerking
Backoffice diensten Het team TP-Support neemt desgewenst de volledige administratieve verwerking van de aangesloten kantoren over onder het motto, niks moet, alles mag.
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Ja

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Nee
Vakgerichte opleidingen Nee
Wft-PE Ja
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Ja, Connect stelt de CRM software Assu beschikbaar
Vergelijkingssoftware Particuliere- en zakelijke volmachtproducten
CRM software Ja, Connect stelt de CRM software Assu beschikbaar
Office software Ja
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Ja
Faciliteiten
Wft-compliance
Nee

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
is mogelijk
Telefoonopvang is mogelijk
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
is mogelijk
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Nee
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Ja
Overname financiële
administratie
Ja
Websitebouw en –beheer Nee

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale markt n.v.t.
Regionaal / landelijk werkend Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Kantoren werken in een Assu-omgeving die door Connect Assuradeuren beschikbaar wordt gesteld. Vanuit die applicatie kan men direct linken naar het offerte- en schadesysteem van Connect.
Inspraak aangesloten kantoren
Vormgeving dienstenpakket Aangesloten kantoren zijn lid van de coöperatieve vereniging Connect Assuradeuren U.A. Vanuit deze vereniging wordt een klankbordgroep samengesteld die periodiek overleg heeft met directie VCN Connect B.V. en de Veldsink Groep over alle relevante zaken.

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Nee
Kosten per losse dienst Nee voor standaard diensten; Ja voor aanvullende maatwerk

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

 

Jaarlijks voert Bureau DFO onderzoek uit naar serviceproviders binnen de financiële dienstverlening. Het onderzoek van 2023 bestaat uit twee onderdelen. Een deel betreft de waardering van het intermediair met betrekking tot de dienstverlening van 16 serviceproviders waarvan men gebruik maakt. Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op 2.045 waarnemingen. De resultaten geven helder aan welke elementen in de dienstverlening van serviceproviders door de doelgroep belangrijk worden gevonden. Maar ook welke serviceproviders op welke gebieden sterk en minder sterk zijn.

Meer informatie over dit onderzoek van 2023 vindt u hier

 

Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.
X