Logo

Kerngegevens

Adres Nieuw-Eyckholt 292M
Postcode 6419 DJ
Plaats HEERLEN
Telefoon 045 53 53 165
E-mail info@confidentlimburg.nl
Website www.confidentlimburg.nl
Soorten producten Schadeverzekeringen
Rechtsvorm B.V.
Directie R.J.P. Vranken
Aantal aangesloten kantoren 15
Verzekeringsvolmachten van Allianz, Arag, ASR, DAS, Allianz Global Assistance, Midglas, Rhion Digital, Nationale Nederlanden, De Goudse
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van n.v.t.
Aantal
provinciale
agentschappen
68
Polisadministratiepakket UNIT4, scenario assurantie
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Nee
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Ja
Levensverzekeringen
(risico)
Ja
Uitvaartkostenverzekeringen Ja
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Nee
Coassurantie (beurs) Nee

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Ja
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Ja

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
Ja, ieder kantoor kan gebruik maken van Scenario Advies
Vergelijken van netto
rentetarieven
Ja, ieder kantoor kan gebruik maken van Scenario Advies
Online sluiten van
financiële producten
Ja, ieder kantoor kan gebruik maken van Scenario Advies
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Nee

Overig

Functionaliteiten
extranet
Offreren en aanvragen nieuwe verzekeringen
Digitale polismap
eindklant
In ontwikkeling
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten Ja
Backoffice diensten Ja, full service providing
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Nee

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Gezamenlijke inkoop
Vakgerichte opleidingen Gezamenlijke inkoop
Wft-PE Gezamenlijke inkoop
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Extranet, Rolls (gratis)
Vergelijkingssoftware Extranet, Rolls (gratis)
CRM software Ja
Office software Nee
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Ja
Faciliteiten
Wft-compliance
Nee

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Deels
Telefoonopvang Nee
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Nee
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Ja
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Ja
Overname financiële
administratie
Ja
Websitebouw en –beheer Nee

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
N.v.t.
Regionaal / landelijk
werkend
Regionaal
Eisen aan aangesloten
kantoren
Wij doen alleen aan full-service providing
Inspraak aangesloten
kantoren
Aanwezig door bewust niet de grootste te willen zijn
Vormgeving dienstenpakket Alleen full service providing

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Situationeel
Kosten per losse dienst Situationeel

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’.
Meer informatie over dit onderzoek van 2019 vindt u hier.

Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
X