Logo     

Introductie

 

Uw onafhankelijke serviceprovider!

CFSN Kredietendesk en InnoFin zijn dé serviceproviders in consumptief krediet, financial lease en MKB krediet. Als onafhankelijk Financieel Service Centers zijn wij uw verlengstuk en behartigen wij uw belangen en daarmee natuurlijk ook die van uw cliënten, bij het realiseren van hun financiële wensen.
Wij zijn de enige onafhankelijke Serviceproviders in Nederland die zich uitsluitend op twee verschillende wijze bezighouden met het ondersteunen en begeleiden van intermediairs bij de totstandkoming van consumptief krediet, financial lease en MKB krediet overeenkomsten.

CFSN Kredietendesk is een traditionele serviceprovider, waarbij het intermediair de inventarisatie en het advies voor haar rekening neemt, waarbij CFSN het intermediair adviseert en ondersteunt door bij alle geschikte en beschikbare banken offertes op te vragen die voor uw klant het meest gunstig zijn. Gedurende het gehele proces van ontvangst van uw aanvraag, offerte tot en met algehele afwikkeling van de kredietovereenkomst ondersteunen en begeleiden wij u. Met name de afwikkeling van de overeenkomsten met de banken vergt de nodige kennis, ervaring en acties. Daar zijn we goed in.

Bij InnoFin hoeft u helemaal niets zelf te doen, behalve de contactgegevens van uw cliënt aan ons door te geven. Een Full Service concept. InnoFin neemt uit uw naam contact op met uw cliënt en zal naast de gehele inventarisatie, waarbij de wensen en behoeften in kaart worden gebracht, ook een klantprofiel worden gemaakt en bij de banken de best passende offerte worden aangevraagd en besproken met uw cliënt. InnoFin zorgt voor een strikte opvolging van begin tot het eind waarbij de lening wordt afgesloten. U wordt gedurende dit proces volledig op de hoogte gehouden.

Telefoon CFSN; 088-237 60 60    InnoFin; 088-237 60 80

Meer weten

 

Adres Demmersweg 21
Postcode 7556 BN
Plaats Hengelo
Telefoon 088 – 237 60 60
E-mail info@cfsn.nl en info@innofin.nl
Website www.cfsn.nl en www.innofin.nl
Soorten producten Consumptief krediet, financial lease, zakelijk krediet en -lease, full service bemiddeling, small tickets en kredietverzekeringen
Rechtsvorm B.V.
Directie J.A.J. Schoonwater
Aantal aangesloten kantoren 1.345
Verzekeringsvolmachten van n.v.t.
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van Nee
Aantal
provinciale
agentschappen
12
Polisadministratiepakket n.v.t.
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Ja, via InnoFin
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier
Schadeverzekeringen zakelijk
Levensverzekeringen
(opbouw)
Levensverzekeringen
(risico)
Uitvaartkostenverzekeringen
Inkomensverzekeringen
individueel
Inkomensverzekeringen
collectief
Kredietbeschermingsverzekeringen
Zorgverzekeringen
Pensioenverzekeringen
Coassurantie (beurs) Nee

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Nee
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Nee

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Nee
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Nee

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Nee
Vergelijken van
brutopremies
Nee
Vergelijken van
nettopremies
Nee
Vergelijken van bruto
rentetarieven
Ja
Vergelijken van netto
rentetarieven
Ja
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Ja

Overig

Functionaliteiten
extranet
Digitaal indienen kredietaanvragen, database, administratief beheer van het agentschap, nieuwsbrieven, rekenmodules consumptief krediet en financial lease, Wft applicaties, commerciële applicaties voor websites, marketing tool, opleidingen, medewerkers module
Digitale polismap
eindklant
Nee
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten Wij verzorgen het gehele traject voor consumptief krediet vanaf advies t/m offerteservice en contractopmaak. Dat hoort ook bij ondersteuning in wet- en regelgeving (Wt applicatie en presentaties), marketing en opleidingen.
Backoffice diensten Volledige backoffice traject m.b.t. consumptief krediet d.m.v. contractcontroles, completering, begeleiding afwikkeling bij aanbieders en rekening courant.
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Nee

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Via het extranet een complete marketingtool, waarbij o.a. het intermediair een complete op maat gemaakte Lening landingspagina op haar eigen website kan plaatsen, waarbij cliënten een kredietaanvraag kunnen doen die rechtstreeks door CFSN Kredietendesk of InnoFin ontvangen wordt.
Daarnaast zijn er mogelijkheden om full color allerlei materialen te bestellen zoals brieven, nieuwsbrieven etc. en niet onbelangrijk, met advies omtrent invulling op uw website

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Ja
Vakgerichte opleidingen Ja
Wft-PE Ja
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Eigen software voor consumptief krediet en financial lease
Vergelijkingssoftware Nee
CRM software Ja
Office software Ja
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Nee
Faciliteiten
Wft-compliance
Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Nee
Telefoonopvang Nee
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Ja, via InnoFin
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Nee
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Nee
Overname financiële
administratie
Ja, bij InnoFin t/m maandelijkse rapportage
Websitebouw en –beheer Ja, ondersteuning en advies

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
CFSN; Vergunning houdende Assurantie- en Hypotheekkantoren alsmede administratiekantoren die voor de verstrekking van krediet aan hun cliënten een deskundige partner zoeken die hen volledig kunnen ondersteunen.InnoFin; Vergunning houdende kantoren die over onvoldoende tijd beschikken en/of kredietverlening niet als core-business  beschouwen kunnen het gehele proces overlaten aan InnoFin. Ook kantoren zonder vergunning kunnen de contactgegevens indienen bij InnoFin en bij een succesvolle afwikkeling ontvangt men een éénmalige leadvergoeding.
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Screening procedure m.b.t. AFM vergunning, Insolventie- Faillissementsregister, KvK, check via google en website
Inspraak aangesloten
kantoren
Nee
Vormgeving dienstenpakket Een modulair opgebouwd dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Nee
Kosten per losse dienst Nee

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

Jaarlijks voert Bureau DFO onderzoek uit naar serviceproviders binnen de financiële dienstverlening. Het onderzoek van 2023 bestaat uit twee onderdelen. Een deel betreft de waardering van het intermediair met betrekking tot de dienstverlening van 16 serviceproviders waarvan men gebruik maakt. Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op 2.045 waarnemingen. De resultaten geven helder aan welke elementen in de dienstverlening van serviceproviders door de doelgroep belangrijk worden gevonden. Maar ook welke serviceproviders op welke gebieden sterk en minder sterk zijn.

Meer informatie over dit onderzoek van 2023 vindt u hier

 

Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.

Extra

Veel Assurantie- en Hypotheekkantoren vinden van zichzelf dat ze onvoldoende kennis hebben van kredietverlening of men beschikt over onvoldoende tijd. 60 % van de Nederlanders is bekend bij het BKR. Dus er is een grote behoefte aan kredietverstrekking.

Zowel bij CFSN Kredietendesk als InnoFin kunt u te allen tijde uw kredietaanvraag indienen, waarbij u een complete kredietaanvraag kunt indienen of in geval van Full Service alleen contactgegevens.

Onder de pagina ‘INTRODUCTIE’ vindt u onze contactgegevens. Belt u gerust voor de benodigde Informatie.

Meer weten

X