Logo

Introductie

 

Uw onafhankelijke serviceprovider!
Dé serviceprovider in consumptief krediet, financial lease en MKB krediet.

Als onafhankelijk financieel service center zijn wij uw verlengstuk en behartigen wij uw belangen en daarmee ook zeker die van uw cliënten. Wij zijn de enige onafhankelijke serviceprovider in Nederland die zich voornamelijk bezighoudt met het ondersteunen en begeleiden van intermediairs bij de totstandkoming van consumptief krediet, financial lease en MKB krediet overeenkomsten. Ook beschikken wij als serviceprovider kredieten over expertise om uw zakelijke MKB klanten te helpen met hun financieringsvraagstukken.

Meer weten

 

Adres Demmersweg 21
Postcode 7556 BN
Plaats Hengelo
Telefoon 088 – 237 60 60
E-mail info@cfsn.nl en info@innofin.nl
Website www.cfsn.nl en www.innofin.nl
Soorten producten Consumptief krediet, financial lease, zakelijk krediet en -lease, full service bemiddeling, small tickets en kredietverzekeringen
Rechtsvorm B.V.
Directie J.A.J. Schoonwater
Aantal aangesloten kantoren 1250
Verzekeringsvolmachten van n.v.t.
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van Nee
Aantal
provinciale
agentschappen
12
Polisadministratiepakket n.v.t.
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Ja, via InnoFin
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier
Schadeverzekeringen zakelijk
Levensverzekeringen
(opbouw)
Levensverzekeringen
(risico)
Uitvaartkostenverzekeringen
Inkomensverzekeringen
individueel
Inkomensverzekeringen
collectief
Kredietbeschermingsverzekeringen
Zorgverzekeringen
Pensioenverzekeringen
Coassurantie (beurs) Nee

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Nee
Consumptieve kredieten Ja
(Bank-)spaarproducten Nee

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Nee
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Nee

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Nee
Vergelijken van
brutopremies
Nee
Vergelijken van
nettopremies
Nee
Vergelijken van bruto
rentetarieven
Ja
Vergelijken van netto
rentetarieven
Ja
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Ja

Overig

Functionaliteiten
extranet
Digitaal indienen kredietaanvragen, database, administratief beheer van het agentschap, nieuwsbrieven, rekenmodules consumptief krediet en financial lease, Wft applicaties, commerciële applicaties voor websites, marketing tool, opleidingen, medewerkers module
Digitale polismap
eindklant
Nee
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten Wij verzorgen het gehele traject voor consumptief krediet vanaf advies t/m offerteservice en contractopmaak. Dat hoort ook bij ondersteuning in wet- en regelgeving (Wt applicatie en presentaties), marketing en opleidingen.
Backoffice diensten Volledige backoffice traject m.b.t. consumptief krediet d.m.v. contractcontroles, completering, begeleiding afwikkeling bij aanbieders en rekening courant.
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Nee

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Via extranet een complete marketingtool, voor alle financiële producten (lenen, hypotheken en verzekeringen) met mogelijkheden om full color allerlei materiaal te bestellen, brieven, nieuwsbrieven en advies.

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Ja
Vakgerichte opleidingen Ja
Wft-PE Ja
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Eigen software voor consumptief krediet en financial lease
Vergelijkingssoftware Nee
CRM software Ja
Office software Ja
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Nee
Faciliteiten
Wft-compliance
Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Nee
Telefoonopvang Nee
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Nee
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Nee
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Nee
Overname financiële
administratie
Nee
Websitebouw en –beheer Ja

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Vergunning houdende assurantie- en hypotheek kantoren alsmede administratiekantoren die voor consumptief krediet en financial lease een partner zoeken die hen volledig kunnen ondersteunen bij totstandkoming van dergelijke overeenkomsten.
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Na toestemming betrokkene BKR toets van eigenaren en DGA`s, screening via aanbieders, websites en google
Inspraak aangesloten
kantoren
Nee
Vormgeving dienstenpakket Een modulair opgebouwd dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Nee
Kosten per losse dienst Ja

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’. Meer informatie over dit onderzoek van 2020 vindt u hier. Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.

Voor deze serviceprovider gelden de volgende scores:

Algemene generieke ondersteuning 7,5
Product en prijs 7,6
Procesondersteuning 7,6
Acquisitie van nieuwe klanten 4,7
Behoud van klanten 5,3

X