Introductie

 

Mensen doen zaken met mensen. Je kent onze medewerkers bij voornaam en we nemen de tijd. Om uitdagingen te leren kennen, om ambities te doorgronden en om samen te groeien. Zodat wij ons met recht het verlengstuk van jouw organisatie mogen noemen: ons team is jouw team.

Jij luistert naar de klant, wij luisteren naar jou. Wij doen waar wij goed in zijn, zodat jij doet waar jij goed in bent: het adviseren van de klant. Dit wordt door onze klanten gewaardeerd waardoor we al twee jaar op rij zijn uitgeroepen als beste kleine Service Provider. Een resultaat waar wij elke dag hard voor werken en trots op zijn als bedrijf!

Acura ziet de markt veranderen en de inkoopmogelijkheden nemen af. Door een breed netwerk van inkoopmogelijkheden is het voor Acura mogelijk om voor bijna elk risico een oplossing te bieden. Zeker grotere risico’s vragen om andere inzichten en samen bereik je dan meer dan alleen. Vanaf 1-12-2018 is Acura lid van de Verenigde Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). Met dit lidmaatschap kan Acura als makelaar risico’s onderbrengen via de beurs en samen met verzekeraars bouwen aan nieuwe oplossingen. Hiermee kunnen we de bij ons aangesloten adviseurs en hun eindklanten nog beter van dienst zijn via inkoopmogelijkheden in volmacht, provinciaal én nu via beurs.

Acura biedt u ontzorging op maat

De uitdagingen waar u voor staat
Er komt veel op u af de laatste tijd. De AFM stelt hogere eisen aan diplomering en advisering. De hoeveelheid administratieve verplichtingen neemt toe en klanten willen daar eigenlijk niet voor betalen. De werkachterstand kan snel oplopen en de kosten gaan omhoog. Een apart hoofdstuk is de ICT-implementatie, die broodnodig is om efficiënt genoeg te kunnen werken. Door dit alles nemen de inkomsten per klant af en staat de rentabiliteit onder druk. De vraag is: hoe krijgt u groei van het rendement voor elkaar?

Samen met de adviseur kijkt Acura hoe diverse aanstellingen geherstructureerd kunnen worden zodat de administratie gestroomlijnder wordt en de dienstverlening efficiënter. Acura kijkt graag samen met u om uw bestaande portefeuilles binnen één van onze volmachtoplossingen onder te brengen. Hierdoor wordt het proces voor u efficiënter en verlagen we uw administratieve kosten.

Focus op de kern
De kern van uw werk zit in het adviseren van de klant. Iedere klant en situatie is immers anders en dat vraagt om een op maat gesneden advies. En de klant zit nu juist bij u, omdat hij bij u dat advies krijgt. Want u kent en begrijpt hem. Al het andere werk dat u hiervoor moet verrichten ziet de klant niet of nauwelijks. Maar het kost u wel tijd en aandacht, terwijl de groei van het bedrijf gerealiseerd wordt door het adviseren en ondersteunen van uw relaties. Dat is de kern van uw vak.

Meer lezen…

Adres Pettelaarpark 110
Postcode 5216 PS
Plaats ’s Hertogenbosch
Telefoon 088-7654000
E-mail info@acura.nl
Website www.acura.nl
Soorten producten Verzekeringen
Rechtsvorm B.V.
Directie N. Spronken
Aantal aangesloten kantoren 140
Verzekeringsvolmachten van Allianz Nederland, AnsvarIdéa, ARAG Rechtsbijstand, a.s.r. verzekeringen, Avéro Achmea, AWP P&C S.A., Chubb, DAS Rechtsbijstand, De Europeesche, Fatum, Generali, Glasassurantie Maatschappij Midglas N.V., Lloyd’s, Maaslloyd, Markel, MS Amlin Insurance SE, Nationale Nederlanden, NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, Rhion, Zeeuwse
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van n.v.t.
Aantal
provinciale
agentschappen
52
Polisadministratiepakket Level7 (CCS) én Imago Office (extranet voor de adviseur)
Binding met aanbieders Nee
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Nee
Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Ja
Levensverzekeringen
(opbouw)
Ja
Levensverzekeringen
(risico)
Ja
Uitvaartkostenverzekeringen Ja
Inkomensverzekeringen
individueel
Ja
Inkomensverzekeringen
collectief
Ja
Zorgverzekeringen Ja
Pensioenverzekeringen Ja
Coassurantie (beurs) Ja

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten N.v.t.
Consumptieve kredieten N.v.t.
(Bank-)spaarproducten N.v.t.

Labeling mogelijk

Labelproducten service
provider
Ja
Gelabelde producten
aangesloten kantoor
Ja

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van
voorwaarden
Ja
Vergelijken van
brutopremies
Ja
Vergelijken van
nettopremies
Ja
Vergelijken van bruto
rentetarieven
N.v.t.
Vergelijken van netto
rentetarieven
N.v.t.
Online sluiten van
financiële producten
Ja
Bemiddelen in netto
producten
Ja
Webmodules voor website
intermediair
Ja

Overig

Functionaliteiten
extranet
Klantinformatie, Polisadministratie, Digitaal archief, Offertesoftware, Zelf polissen muteren, Financiële Management Informatie, Schadedossiers, Correspondentie (analoog/digitaal), Agenda en memo, Acceptatiehandboeken, E-mailen vanuit extranet en administratie van extern lopende polissen
Digitale polismap
eindklant
Ja
Specialistische
adviesondersteuning
Ja
Midoffice diensten In-en outbound telefoon, E-mailservice, Offerteservice, Schadeservice
Backoffice diensten Schadebehandeling, Polisadministratie, Beurszaken, Rekening courant controle, Prolongatie, Abonnement incasso en registratie, Digitaal archief
Ondersteuning bij
overvoeren van portefeuilles
Ja
Aanbieden
prolongatiegegevens voor polisadministratie
kantoren
Ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Selecties op basis van portefeuille, Opstellen aanbod, Print/inpak straat tegen kostprijs

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Nee
Vakgerichte opleidingen Nee
Wft-PE Nee
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Producten in volmacht, AOV, ORV
Vergelijkingssoftware Auto, AOV, ORV, vergelijker voor de andere schade producten
CRM software Ja
Office software Nee
Bemiddeling
portefeuilleaan- of –verkoop
Ja
Faciliteiten
portefeuilleanalyse
Ja
Faciliteiten
Wft-compliance
Ja

Extra dienstverlening

Uitbesteden
schadebehandeling
Ja
Telefoonopvang Ja
Overname werkzaamheden
tijdens vakantie
Ja
Administreren
serviceabonnementen van aangesloten kantoren
Ja
Incasseren van directe
beloning / abonnementsbijdragen t.b.v.
kantoren
Ja
Overname financiële
administratie
Uitgangspunt is 1 rekening courant waarin tevens de kosten van Acura zijn opgenomen. Voor het kantoor resteert enkel de salarisadministratie (indien van toepassing) en directe kantoorkosten.
Websitebouw en –beheer Nee

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale
markt
Regionaal / landelijk
werkend
Landelijk
Eisen aan aangesloten
kantoren
Er dient sprake te zijn van een wederzijdse profijtelijke samenwerking.
Inspraak aangesloten
kantoren
Raad van Advies (aangesloten kantoren)
Vormgeving dienstenpakket Een modulair opgebouwd dienstenpakket

Kosten dienstverlening

Entreefee Nee
Vaste periodieke kosten Ja
Kosten per losse dienst Ja

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70,
ISO)
Nee

Waardering

Jaarlijks voert Bureau DFO onderzoek uit naar serviceproviders binnen de financiële dienstverlening. Het onderzoek van 2023 bestaat uit twee onderdelen. Een deel betreft de waardering van het intermediair met betrekking tot de dienstverlening van 16 serviceproviders waarvan men gebruik maakt. Dit deel van het onderzoek is gebaseerd op 2.045 waarnemingen. De resultaten geven helder aan welke elementen in de dienstverlening van serviceproviders door de doelgroep belangrijk worden gevonden. Maar ook welke serviceproviders op welke gebieden sterk en minder sterk zijn.

Meer informatie over dit onderzoek van 2023 vindt u hier

 

Waardering Serviceproviders 2023 geeft de volgende scores weer:

Zakelijk schade Particulier schade
Ondersteuning bij activiteit 7,6
Algemene generieke ondersteuning 8,1 8,3
Product en prijs 7,8 7,8
Procesondersteuning 7,3 7,4
Acquisitie van nieuwe klanten 7,2 7,1
Behoud van klanten 7,7 7,7
Diensten 7,9 7,9
ICT 7 7,1

Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

  • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
  • Een of meer onvoldoendes voor de betreffende serviceprovider op de opgenomen aspecten.

Extra

Vanaf 1-12-2018 is Acura lid van de Verenigde Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB). Met dit lidmaatschap kan Acura als makelaar risico’s onderbrengen via de beurs en samen met verzekeraars bouwen aan nieuwe oplossingen. Hiermee kunnen ze hun aangesloten adviseurs en hun eindklanten nog beter van dienst zijn.

Directeur Henk Smit over het lidmaatschap: “We zien de markt veranderen en de inkoopmogelijkheden nemen af. Door het lidmaatschap bij de VNAB kunnen we nog beter samenwerken met verzekeraars en samen bouwen aan nieuwe oplossingen voor de grotere risico’s. Grotere risico’s vragen om andere inzichten en samen bereik je dan meer dan alleen. We zijn trots dat beursverzekeraars de samenwerking met ons aangaan. Hierdoor kunnen wij onze klanten nog beter van dienst zijn”.

Acura biedt u ontzorging op maat

De uitdagingen waar u voor staat
Er komt veel op u af de laatste tijd. De AFM stelt hogere eisen aan diplomering en advisering. De hoeveelheid administratieve verplichtingen neemt toe en klanten willen daar eigenlijk niet voor betalen. De werkachterstand kan snel oplopen en de kosten gaan omhoog. Een apart hoofdstuk is de ICT-implementatie, die broodnodig is om efficiënt genoeg te kunnen werken. Door dit alles nemen de inkomsten per klant af en staat de rentabiliteit onder druk. De vraag is: hoe krijgt u groei van het rendement voor elkaar?

Focus op de kern
De kern van uw werk zit in het adviseren van de klant. Iedere klant en situatie is immers anders en dat vraagt om een op maat gesneden advies. En de klant zit nu juist bij u, omdat hij bij u dat advies krijgt. Want u kent en begrijpt hem. Al het andere werk dat u hiervoor moet verrichten ziet de klant niet of nauwelijks. Maar het kost u wel tijd en aandacht, terwijl de groei van het bedrijf gerealiseerd wordt door het adviseren en ondersteunen van uw relaties. Dat is de kern van uw vak.

Meer lezen…

X