Kerngegevens

Adres Markt 21
Postcode 6118 BB
Plaats Nieuwstadt
Telefoon +31(0)88 77 444 00
E-mail info@assicuro-assuradeuren.nl
Website www.assicuro-assuradeuren.nl
Soorten producten Schadeverzekeringen voor welgestelde Nederlanders in Nederland alsmede België

 

Rechtsvorm BV
Directie W. Muurmans
Aantal aangesloten kantoren 118
Verzekeringsvolmachten van Chubb
Offertevolmachten hypotheken of kredieten van n.v.t.
Aantal provinciale agentschappen 5 Belgische en 15 Nederlandse
Polisadministratiepakket DIAS
Binding met aanbieders Geen
Eigen bemiddeling via gelieerde entiteit Ja

 

Gebruik provinciale agentschappen Ja

Primaire diensten

Soorten financiële producten op gebied van verzekeringen

Schadeverzekeringen particulier Ja
Schadeverzekeringen zakelijk Nee
Levensverzekeringen (opbouw) Nee
Levensverzekeringen (risico) Nee
Uitvaartkostenverzekering Nee
Inkomensverzekeringen individueel Nee
Inkomensverzekeringen collectief Nee
Zorgverzekeringen Nee
Pensioenverzekeringen Nee
Coassurantie (beurs) Nee

Soorten financiële producten op gebied van kredieten

Hypothecaire kredieten Nee
Consumptieve kredieten Nee
(Bank-)spaarproducten Nee

Labeling mogelijk

Labelproducten service provider Nee
Gelabelde producten aangesloten kantoor s Ja, logo kantoor op polis

Welke faciliteiten m.b.t. financiële producten

Vergelijken van voorwaarden Nee
Vergelijken van brutopremies Nee
Vergelijken van nettopremies Nee
Vergelijken van bruto rentetarieven Nee
Vergelijken van netto rentetarieven Nee
Online sluiten van financiële producten Nee
Bemiddelen in netto producten Nee
Webmodules voor website intermediair Nee

Overig

Functionaliteiten extranet Nee
Digitale polismap eindklant Nee
Specialistische adviesondersteuning Ja
Midoffice diensten Nee
Backoffice diensten Nee
Ondersteuning bij overvoeren van portefeuilles Ja
Aanbieden prolongatiegegevens voor polisadministratie kantoren ja

Aanvullende diensten

Marketing ondersteuning Nee

Vakinhoudelijke ondersteuning

Wft-opleidingen Nee
Vakgerichte opleidingen Nee
Wft-PE Nee
Bijeenkomsten en seminars Ja

Gebruik maken van software

Offertesoftware Ja
Vergelijkingssoftware Nee
CRM software Nee
Office software Nee
Bemiddeling portefeuille aan- of -verkoop Nee
Faciliteiten portefeuilleanalyse Nee
Faciliteiten Wft-compliance Nee

Extra dienstverlening

Uitbesteden schadebehandeling Nee
Telefoonopvang Nee
Overname werkzaamheden tijdens vakantie Nee
Administreren serviceabonnementen van aangesloten kantoren Nee
Incasseren van directe beloning / abonnementsbijdragen t.b.v. kantoren Nee
Overname financiële administratie Nee
Websitebouw en -beheer Nee

Samenwerking / deelnemerschap

Doelgroep / speciale markt Bovenkant particuliere markt met exclusieve bezittingen
Regionaal / landelijk werkend Landelijk (Nederland en België)
Eisen aan aangesloten kantoren Kantoren met een bestandsomvang per peildatum tot 25.000 ontvangen geen doorloopprovisie
Inspraak aangesloten kantoren Geen
Vormgeving dienstenpakket Alle volmachtverzekeringen worden ondergebracht in een pakket met als hoofdpremievervaldatum 1 januari van ieder jaar. Administratiekosten verzekeringnemer voor Pakket bedragen € 12,50 per prolongatie of mutatie.

 

Kosten dienstverlening

Entreefee Geen
Vaste periodieke kosten 0
Kosten per losse dienst Maatschappij Incasso kost € 5,- per incasso

Diversen

Calamiteitenplan Ja
Certificering (SAS70, ISO) nee

Waardering

Jaarlijks onderzoekt Bureau DFO hoe serviceproviders, ketens, belangenorganisaties, etc. door intermediairs worden gewaardeerd. De onderzoeksresultaten worden elk jaar gepubliceerd in het ‘Onderzoek Serviceproviders’.
Meer informatie over dit onderzoek van 2020 vindt u hier.

Bureau DFO heeft besloten om per serviceprovider enkele scores uit dit onderzoek te vermelden. Gekozen is voor die aspecten die door intermediairs als erg belangrijk worden aangemerkt ten aanzien van de dienstverlening van serviceproviders. Er worden geen scores vermeld wanneer sprake is van:

 • Te weinig waarnemingen voor de betreffende serviceprovider.
 • Nog niet deelgenomen aan het onderzoek.

Extra

Assicuro Assuradeuren BV is enerzijds een volmachtbedrijf en anderzijds serviceprovider voor de met haar samenwerkende agenten.

De volmachtactiviteiten behelzen het accepteren van verzekeringen in het exclusieve segment. Het gaat hier dan om bijvoorbeeld:

 • exclusieve auto’s
 • autocollecties
 • exclusieve woningen met inhoud en kostbaarheden
 • particuliere aansprakelijkheid

Naast de volmachten beheren we eveneens in schadeverzekeringen voor andere verzekeraars die passen bij de doelgroep (bovenkant particuliere markt). Het gaat hier dan om bijvoorbeeld:

 • woning, inboedel, kostbaarheden
 • ziektekosten
 • pleziervaartuigen
 • luchtvaartuigen
 • reisverzekeringen

Wij bieden u en uw klanten:

 • Exclusiviteit,
 • Flexibiliteit,
 • Specialistische kennis bij personeel;
 • Maatwerkoplossingen;
 • Pakketvoordeel;
 • Vrije keuze bij schadeherstel.

Voor agenten die dat wensen kan Assicuro Assuradeuren BV eveneens de incasso verzorgen. Iedere agent heeft zijn eigen vast aanspreekpunt en daarmee proberen we de aandacht te geven die hoort bij het verzekeren van klanten in dit segment. Verder besteden we veel aandacht aan het overbrengen van de specifieke kennis die nodig is om onze producten goed te kunnen adviseren

Meer info         

X